MVV TOERISTEN VISUM INBURGERINGSCURSUS HUWELIJK NEDERLANDS LEREN VERTALINGEN EMAIL CONTACT

 

LINKS
Trouwen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands leren in Thailand (Met gratis begeleiding MVV ) 520 Euro*
Inburgeringscursus volgen in Pattaya. Tevens visum assistentie Toeristenvisum.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN VISANED

Nederlandsleren

GESLAAGDEN 2016

 

nederlanslereninthailand

VISANED

toeristenvisum

GESLAAGDEN 2015

Inburgeringscursus

Bezoekt onze geheel vernieuwde website NIEUWE WEBSITE

Visaned is gevestigd in Pattaya Naklua Thailand.

Wij kunnen u assisteren bij al uw aangelegenheden betreffende u en uw Thaise partner, zoals het verzorgen van toeristenvisum aanvragen voor Nederland, Belgie, en de vele andere schengen landen. Ook assisteren wij u bij het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf ( MVV ).

Als u wilt trouwen in Thailand, of u wilt uw huwelijk afsluiten in Nederland of Belgie dan kunnen wij u adviseren over de te volgen procedure.

Tevens zorgt Visaned voor beedigde vertalingen en legalisaties van Thaise documenten zoals huwelijks akten, geboortecertificaat ,huisregistratie, naamsverandering,enz.

Wij geven ook een inburgeringscursus om uw Thaise partner voor te bereiden op het inburgerings examen op de Nederlandse ambassade in Bangkok Thailand , Nederlands leren op een Nederlandse school in Naklua Pattaya Thailand behoort ook tot de mogelijkheden.

Huisvesting mogelijk voor leerlingen 1 kamer voor 1 of 2 personen

TEL: 08 47 66 29 25 Nederlands/English/Deutsch

TEL.THAI:089 530 26 73

*Als u betaalt op onze Nederlandse rekening dan is de cursus prijs 520 euro,
betaalt u op onze Thaise rekening dan is de cursus prijs 20.000. thb..

Huwelijk

JOMTIEN

We can help you with visa applications to :almost all schengen countries , GB , US , and Australia . 

STUDIE

  nederlands

Tuk geslaagd 2008

 

geslaagt voor het examen

Lek de Laatste cursist die geslaagd is voor het examen volgens de oude examen eisen op
31 maart 2011 om 15.00

 

inburgeringscursus

Kung geslaagd op 29 april 2011

 

                  nederlands

                 Marisa geslaagd 2013

 

 

 

              

TOERISTENVISUM
Toeristenvisum voor Nederland of Belgie.
Indien u uw Thaise partner voor vakantie naar Nederland of Belgie laten komen, voor niet langer dan 90 dagen dan heeft uw Thaise partner een zogeheten toeristenvisum nodig(schengen visa).
Om in aanmerking te komen voor een visum dient uw Thaise partner alle benodigde documenten aan de ambassade van Nederland of Belgie te overleggen, en wordt uw Thaise partner aan een uitgebreid interview onderworpen.
Alleen indien alle benodigde documenten correct en compleet zijn dan wordt de aanvraag in behandeling genomen, er wordt in geen enkel geval assistentie verleent bij het niet compleet zijn van de documenten, en de aanvraag wordt dan ook niet inbehandeling genomen.
Het is de aanvrager vaak niet duidelijk wat voor documenten er precies nodig zijn, en de ambassade kan ten alle tijden aanvullende documentering vragen, het is dan ook niet altijd gemakkelijk deze aanvraag correct in te dienen.
Wij kunnen u en uw Thaise partner dan ook assisteren bij het aanvragen van een visum.
Als u van onze diensten gebruikt maakt dan is bij de prijs inbegrepen de benodigde ziektenkosten verzekering, reservering vliegticket, begeleiding van uw partner naar de ambassade zodat hij of zij er niet alleen voor staan en de kosten en reservering van het call center.

Per 1 oktober 2013 worden de visa aanvragen niet meer beoordeeld door de Nederlandse ambassade in Thailand maar door de Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur.

TERUG NAAR BOVEN

INBURGERINGSCURSUS

Meer nieuws over de veranderingen in het basisexamen inburgering in het buitenland.

Het basisexamen inburgering in het buitenland is verandert van vorm. De belangrijkste verandering is dat het examen niet meer per telefoon maar per computer afgenomen wordt. Het nieuwe basisexamen is ingegaan per 1 november 2014.

Het nieuwe examen: Alle examenonderdelen worden via de computer afgenomen.
Spreekvaardigheid bestaat uit twee onderdelen: A Vraag-Antwoord: De kandidaat krijgt vragen en dient hierbij zelf zijn antwoorden te formuleren. B) Zinnen afmaken: De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden.

Leesvaardigheid bestaat uit twee onderdelen: A De kandidaat hoort een woord en kiest uit vier geschreven antwoordmogelijkheden + de kandidaat leest een woord en kiest uit vier gesproken antwoordmogelijkheden.
B) Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien, er worden 2 meerkeuzevragen gesteld met 3 of 4 antwoordmogelijkheden.

Kennis van de Nederlandse Samenleving: De kandidaat ziet foto’s en leest de vragen. De vragen worden ook uitgesproken in een langzaam spreektempo. De kandidaat ziet en hoort twee antwoordmogelijkheden.

Wat is de prijs van de verschillende examenonderdelen per 17 december zijn er nieuwe prijzen?
De examenonderdelen Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Samenleving kunnen vanaf 1 november ook afzonderlijk gemaakt worden. Dit betekent dat er ook een examenprijs per examenonderdeel is:
Spreekvaardigheid: 60,= euro
Leesvaardigheid: 50,= euro
Kennis van de Nederlandse Samenleving: 40,= euro
Basisexamen buitenland totaal: 150,= euro

Herkansing mogelijk na 1 november 2014 voor een examenonderdeel?

Vanaf 1 november 2014 wordt bij het basisexamen buitenland met deelcertificaten gewerkt. Dit betekend dat de candidaat niet alle examen onderdelen tegelijk moeten afleggen(het mag wel), en er hoeft alleen opnieuw examen te worden afgelgd voor de onderdelen waar voor een onvoldoende is behaald. Voor alle onderdelen moet minimaal een zes worden gehaald

Visaned
Is een Nederlandse school die een inburgeringscursus heeft die speciaal gericht is om uw Thaise partner goed voor te bereiden op het inburgerings examen. De Nederlandse les wordt gegeven in het Nederlands en in het Thais, er zijn verschillende niveaus om mee te beginnen, dit is afhankelijk van de vooropleiding, de cursus inburgering wordt gegeven in Naklua Pattaya Thailand. Omdat het examen wordt afgenomen met een computer, onderrichten wij onze cursisten o.a. ook in het afleggen van het examen met de computer.Aan de hand van vele test examens kunnen wij goed bepalen welke onderdelen de cursist goed beheerst, en welke niet ook zijn wij in staat om goed te bepalen wat de kans van slagen is, en of er misschien nog extra lessen nodig zijn. De gemiddelde cursist die al de nodige beheersing heeft van het schriftelijk Engels heeft 100 uur nodig om klaar te zijn voor het inburgerings examen.

Voor cursisten die nog geen of maar een klein beetje Engels spreken en lezen is er een speciale cursus, deze cursisten slagen ook voor het examen maar zullen wat meer tijd nodig hebben.

Er wordt uitsluitend les gegeven in kleine groepjes van 5 of 6 cursisten, zodat er aan iedere cursist optimale aandacht kan worden gegeven. De lessen zijn 2,5 uur per dag van maandag tot vrijdag.

Kosten per cursus 2 maanden(100 uur) 520 euro*, inclusief gratis begeleiding MVV

. Prive onderricht op aanvraag mogelijk.

De nieuwe cursus start op 09 - 10 - 2017. Cursisten die al in Nederland zijn geweest en al een beetje Nederlands spreken kunnen als er nog plaatsen vrij zijn soms in een lopende cursis in stromen .

 

Ook zijn er kamers te huur voor de cursisten.

Voor meer informatie neemt u a.u.b. contact op met Visaned.
Tel:+66 847 662 925 Email:info@visaned.com

inburgeringsexamen

 Da geslaagd 2009

 

nederlands

     School augustes 2010

         

               nederladse leren

                Wie geslaagd 2012

               examen

    Ki geslaagd 15 januari 2014

      

 

Nederlandse les in Thailand
TERUG NAAR BOVEN

HUWELIJK
Huwelijk in Thailand.
PER 1 JANUARI 2017 VERANDERD DE AMBASSADE DE REGELS OPNIEUW
Uw in komsten worden gecontroleerd en u moet inpersoon op de ambassade verschijnen en ter plaatse een handtekening zetten
Om te kunnen trouwen in Thailand dient de Nederlandse onderdaan een aan vraag voor een huwelijksbevoegdheids verklaring in te dienen bij de Nederlandse Ambassade te Bangkok (Certificate to conduct marriage).
Benodigde documenten voor de Nederlandse ambassade:
Nederlands onderdaan :

1. Een ingevuld aanvraag formulier,certificate of marriage to contract marriage. (formulier van de ambassade).
2. Internationaal uittreksel van de gemeente in NL met vermelding burgerlijke staat.
3. Bewijs van inkomen.(formulier van de ambassade)
4. Een copie van uw geldig Nederlands paspoort.
5  Een volledig afschrift van uw geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister.
6. Indien van toepassing schriftelijke verklaring( indien u uit geschreven bent in Nederland).
7. Een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd.


Thaise onderdaan:
1. Een copie van een geldig paspoort van uw Thaise huwlijkspartner,of een vertaald en gelegaliseerd     indentiteits bewijs.
2. Adres gegevens
3. Ongehuwdverklaring (te verkrijgen bij de municipality)
4 . Een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd.

Als u alle benodigde documenten verzameld heeft dan kunt u op de ambassade een huwelijksbevoegdheids verklaring, inkomens verklaring krijgen en een getuigen verklaring deze moeten vertaald en gelegaliseerd worden naar de Thaise taal, daarna kunt u trouwen op elke gemeente in Thailand, wilt u uw huwelijk laten registreren in Nederland dan moeten de 2 papieren vertaald worden naar het Engels en gelegaliseerd.

Elk document moet worden vertaald door een door de Nederlandse rechtbank erkende vertaler en gelegaliseerd door het ministry of foreign affairs en de Nederlandse ambassade.

Dit kunnen wij ook voor u doen, U kunt mij dan uw documenten aan ons geven en wij laten deze vertalen en legaliseren op de het Thaise ministerie, daarna kunt meteen gaan trouwen in de gemeente van jullie keuze in Thailand.

Ook voor het vertalen van de huwelijkse papieren naar het Engels kunnen wij behulpzaam zijn.

Voor meer informatie neemt u a.u.b. contact op met Visaned.
Tel:+66 847 662 925 Email:info@visaned.com

schengen visum
Machtiging tot voorlopig verblijf
TERUG NAAR BOVEN

MVV.
Indien uw Thaise partner langer dan 3 maanden in Nederland of Belgie wil verblijven dan heeft u een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) nodig, maar voordat u een MVV aan kunt vragen, dient uw Thaise partner voor Nederland eerst een inburgeringsexamen af te leggen op de Nederlandse ambassade te Bangkok.
Indien dit examen met goed gevolg is afgelegd, dan kunt u een MVV aanvraag ten behoeve van uw partner aanvragen.Wat te doen ?


Er zijn 2 manieren om een MVV aan te vragen.


1. De verblijfgever (is de referent in Nederland) kan bij de IND in Nederland een MVV voor u aanvragen. Vervolgens doet de IND een zogeheten referenten-onderzoek. Dat betekent dat er een onderzoek ingesteld wordt naar uw mogelijkheden tot garantstelling. Uw middelen van bestaan zijn daarbij van belang. Indien de IND u bericht dat de MVV aanvraag positief is bevonden dan kan uw Thaise partner het MVV afhalen bij de Nederlandse ambassade te Bangkok.

2. Een andere mogelijkheid is dat uw Thaise partner zelf een aanvraag tot afgifte van een MVV indient bij de Nederlandse ambassade te Bangkok. Vervolgens laat de ambassade (Visadienst) door de IND een onderzoek instellen, of aan alle voorwaarden voor afgifte van een MVV wordt voldaan. Als het MVV positief is bevonden dan kan uw Thaise partner het MVV afhalen bij de Nederlandse ambassade te Bangkok.

De leges voor een MVV aanvraag bedragen 237 euro.

Als u wilt dat wij uw mvv papieren invullen en de ingevulde papieren naar u mailen dan berekenen wij daar 2000 thb voor.

Voor meer informatie neemt u a.u.b. contact op met Visaned.
Tel:+66 847 662 925 Email:info@visaned.com

Â
 
TERUG NAAR BOVEN
 
PRINT VERSIE PLATTEGROND KLIK HIER

                          ingeburgerd

TERUG NAAR BOVEN  
Tel Thai:0895302673  
Geslaagden 2017        
January
KNS
Leesvaardigheid
Spreekvaardigheid
 
Apple
10
9
9
 
Hanoi
8
6
6
 
Bon
7
7
7
Februari
Mutcharin
10
10
7
 
Thawornkham
10
7
8
Maart
Phim
10
9
8
April
Poei
8
9
9
 
Palita
7
6
6
Nong
10
10
7
Kun
10
9
10
Lian
10
10
7
May
Oil
10
9
8
Aphirin
10
9
9
June
Araya
10
9
9
Wong Duan
10
10
8
Koi
10
6
8
Juli
Da
10
9
7